kulturális örökség

A sümegi plébániatemplomot Padányi Bíró Márton püspök építtette a korábbi Szent Katalin templom helyére a 18. században, 1759-ben szentelték fel. Szerény külseje ellenére a barokk festészet világhírű freskó együttesét rejti, amit a magyarok sixtusi kápolnájának is emlegetnek az ideérkező látogatók. A megnevezés nem túlzó, hiszen a festmény a teljes falfelületet beborítva, egy nagy történetben meséli el a Megváltás történetét a hozzá kapcsolódó Ószövetségi eseményekkel. A freskókat Francz Anton Maulbertsch osztrák festő festette.A sümegi plébániatemplom falfestményeinek megfestésével Padányi Bíró Márton veszprémi püspök bízta meg.
A freskósorozat első része a kórus alatt található. A balra nyíló Szentsír-fülkében Ábrahám áldozata, a boltozat alatti két oldalfalon balról a Saul elé vezetett Dávidot, jobbról a hárfázó Dávid királyt ábrázoló grisaille-képek láthatók. A kórus alatti boltozaton a pokol tornáca van felfestve, pátriárkák, próféták, ószövetségi királyok, Ádám és Éva alakja, amint a megváltás híre eljut hozzájuk. A sorozat a hajó első boltozatán folytatódik. A középre festett keretben a világmindenséget jelképező földgömb felett az Atyaisten lebeg. A boltozat déli szakaszán az Angyali üdvözlet, az alatta levő első mellékoltár felett pedig a karácsonyéj és a Pásztorok imádása jelenet. A kép bal alsó szélén a sajtot tartó pásztor Maulbertsch önarcképe. A boltozat északi szélén a törvényt adó Mózes, alatta a törvény értelmében végzett Jézus körülmetélésének ünnepélyes pompájú jelenete látható az oltár feletti képen. A második boltozat déli részén a betlehemi csillag vezet a déli középső mellékoltár felett levő Háromkirályok imádásának derűs képéhez. A boltozat északi felén az elsötétült nap és hold, a keresztvitel, alatta az északi középső mellékoltáron a Golgota jelenete. A harmadik boltozat déli szakaszán a feltámadt Krisztus tanítványai között, alatta a mellékoltáron a Feltámadás látható. A boltozat közepén az Atyaisten, amint a Szentlelket küldi az apostolokra, s alatta az utolsó mellékoltár felett Szt. Péter pünkösdi prédikációja. Krisztus történetet a főoltár mögött, a szentély hátsó falának hármas képén a Mennybemenetellel zárul. A sokalakos kompozíció déli alsó sarkában szamárkórók közé bújtatott kő felületén Maulbertsch szignója olvasható.
A szentély két oldalfalán rokokó fülkékben a négy egyházatya: Gergely, Jeromos, Ambrus és Ágoston grisaille képe, közöttük négy, később, ismeretlen festő által felfestett püspök színes alakja. A szentély boltozatán négyfüzéres címeres csegelyen keretben Krisztus megdicsőülése. A freskóciklust az orgonakórus hátfalán a Szentháromság imádásának jelenetsora fejezi be.
Fent a kórus ablakának déli oldalán az építtető püspököt és kíséretét, Biró Márton alakja előtt piros kockás frakkban Maulbertsch önmagát festette meg, amint az ablak felett lebegő Szentháromság előtt térdelnek. A kórusra nyíló ajtó felett festett ablakban a templom tervrajzát tartó építőmester a többi mesterember vagy a sümegi elöljáróság csoportjával. Az orgona által takart északi oldalon a püspököt kísérő előkelőségekhez tartozó hölgyek csoportja térdel, felettük pedig a Biró Márton püspök által építtetett sümegi kastély látható az általa emelt egerszegi és sümegi templom között.
A szereplők bájos rokokó alakok , közülük leginkább a főoltár mögötti képen lévő apostolok egyike a legérdekesebb, aki szinte kihajol a festményből, hogy jobban lássa Jézus menybemenetelét. Maulbertsch sem ez előtt sem a későbbiekben nem alkotott ehhez hasonló színpompás, egyedülálló könnyedségű mégis igen gazdag tartalmú művet.

 fresko3

fresko1

motivum barna

ertektart logo

 

vp megye logo

 

hungarikum

 

 

motivum barna

Kapcsolat

terkepVeszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém, Megyeház tér 1
Halmi-Tóth Mónika
Tel.: +36 88 545-044
E-mail: ertektar(kukac)vpmegye.hu

Mit csinálunk?

A Veszprém Megyei Értéktárban összegyűjtjük, nyilvántartjuk és bemutatjuk a megyénkre jellemző sokszínű értékeket.

Partnereink

Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága • Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára • Laczkó Dezső Múzeum • Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara • Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóság • Veszprém Megyei Mérnöki Kamara • Veszprémi Akadémiai Bizottság • Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája • Eötvös Károly Megyei Könyvtár • Veszprém Megyei Honismereti Egyesület