A Veszprémi Érsekség Könyvtárában található a székesegyház történelmi kottatára, amely Veszprém egyházi és világi zenei múltjának egyik legértékesebb tanúja. A kottatár közel 3000 zeneműnek a 18. század utolsó harmadában és a 19. században beszerzett kéziratos, illetve nyomtatott kottaanyagát valamint a kapcsolt dokumentumokat tartalmazza. 3 A székesegyházi kottatár részét képezi az UNESCO védnöksége alatt álló Nemzetközi Zenei Forrásrepertóriumnak, az ún. RISM-nek. A kottatár az egyik legnagyobb és leggazdagabb hazai egyházzenei forrásgyűjtemény, főleg a 18. és a 19. századi magyar és magyarországi zeneszerzők vonatkozásában primer jelentőségű. A kottatárról a 19. században két katalógus is készült. Ez utóbbiba később is folyamatosan bevezették a gyarapodást, utolsó bejegyzése az 1900-as évek elejéről való. A kottakatalógusok mellett hat kötet zenei napló, ún. Elenchus is található, amelyet kisebb megszakításokkal 1825. augusztus 15-tő1 1941-ig folyamatosan vezettek.

kottatar