A török és más portyázók többször felégették, lerombolták, de a visszatérők mindannyiszor felépítették há­zaikat. A Marcal-vidék szépségén túl, külö­nösebb látványosság nincs a faluban. Helyi nevezetesség több is van. A két világháború elesettjeinek emléktáblája, a Békássy-Hollán kápolna, ahol két jeles személyiség is pihen: "Nagyméltóságú Hollán Ernő úr /ny. cs. és apost. kir. altábornagy, a 48-as szabadságharc ezredese/ és Békássy Gyula, ugyancsak szabadságharcos, aki a Kis-Celli kerü­letnek volt országgyűlési képviselője. A ne­ves Vécsey-kastély és gyönyörű parkja 1945 után egy ideig népfőiskola, majd állami gazdasági központ, végül nevelőotthon lett.
Hollán Ernő kistimapusztai tulajdonos által emelt Hollán-kápolna a romantika jegyeit viseli.

bh sirkapolna